Đảm bảo chất lượng đầu ra

Chúng tôi tự tin về chất lượng giảng dạy tiếng Anh tại Starway. Học viên sẽ được học lại miễn phí trình độ nếu không vượt qua kì thi kiểm tra cuối khóa. Với điều kiện học viên đạt điểm chuyên cần theo yêu cầu, có thái độ học tập tích cực và tham dự bài thi cuối khoá đúng kì hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *